Tålgryta

En tålgryta är en sorts gryta där man tålade (färgade) strömmingsnäten av bomull. Man kokade ett färgbad bestående av vatten, albark, granbark, grankottar och lutflingor. När det hade svalnat något så doppade man näten i färgbadet vilka då fick en mörkbrun färg.